Rychlé a flexibilní řešení pro každého
Naším cílem jsou trvalé služby s vysokou kvalitou, aby všichni naši klienti byli spokojeni.

Představujeme se: Naše služby


Naším klientům přinášíme nové inovativní řešení pro konkrétní požadavky v oblasti výrobních služeb a externí pracovní síly.


Flexibilní řešení

PRODUCTION SERVICES

Realizujeme „operativní dodávky pracovních výkonů a služeb“ když specifické potřeby vyžadují externí zdroj a kapacity. Ve výrobních podnicích jde o spolupráci založenou na externích subdodávkách, kde klient deleguje část svojich aktivit a zodpovědnost se přenese na naši společnost jako dodavatele.

Pružně reagujeme na měnící se potřeby klientů zejména v oblasti operativní dodávky pracovních sil, anebo pracovních výkonů nárazového a střednědobého charakteru.

Dodávky production services jsou realizované v turnusových cyklech, kde délka jednoho pracovního turnusu je obvykle od 3 týdnů.

Přínos možné vidět v dvou zásadních rovinách:

  • v operativnosti během velkých výkyvů ve výrobě, kvůli nestálosti na trhu,
  • v úsporách provozních nákladů při okrajových činnostech klienta.

Dočasné přidělení zaměstnanců

Flexibilně měnit počet interních zaměstnanců podle Vašich momentálních potřeb Vám umožníme dočasným přidělením zaměstnanců.

Službu je možno využit ne jen na nárazové práce, ale i na dlouhodobé práce při nutnosti zvýšení potřeby pracovních sil v opakujících se sezónních špičkách a ve všech dalších případech, kdy to charakter výroby vyžaduje.

AVEC trade disponuje značnou skupinou pracovníků pracujících v různých segmentech průmyslu s pracovními a hygienickými návyky pro plnohodnotnou realizaci pracovní služby u našich klientů.


Part time job řešení

Personální asistent

Nabízíme Vám asistenční systém řízení interních a externích zaměstnanců, od jejich náboru až po jejich obsazování na pracovní směny těmito zaměstnanci s využitím interaktivní komunikaci na webové aplikaci.

Hlavní a základní úlohou Personálního asistenta je zabezpečit Vám úplnou obsazenost v systému zadaných pracovních směn zaměstnanci klienta registrovanými v systému personální asistent.

Brigádnický servis - E-Supplies

Brigádnici jsou pracovní kapacity využívané, když je neefektivní zaměstnávat pracovníky na trvalý pracovní poměr a když specifičnost potřeby vyžaduje externí zdroj pracovní síly.

Elektronizací obslužných procesů při práci s brigádníky Vám poskytujeme elektronickou agenturu práce E-Supplies.

  • Umožníme elektronicky on-line zadávat požadavky na zabezpečení brigádníků, v kterémkoliv čase.
  • Vytvoříme pro Vás skupinu brigádníků, které zaškolíme na práci u Vás.
  • Zabezpečíme obsazení pracovních směn zaučenými a zaškolenými brigádníky.
  • On-line Vás informujeme o obsazenosti pracovních směn.
  • Klient brigádníka, který u něho vykonává práce, organizuje prostřednictvím E-Supplies, na pracovišti ho jen kontroluje a vydává v této souvislosti pokyny.
 Máte dotaz?